Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ Α.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Α.Φ.Μ.: 094026783
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: ΤΖΩΡΤΖ 6
Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ 10677
AP.M.A.E.: 1437/01/Β/86/1436 
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: 122862099000
Τηλ.: 2103811496
Fax: 
Email: stratiga@hotmail.gr